ისტორიები უთქმელი რომ არ დარჩეს...

ისტორიები უთქმელი რომ არ დარჩეს...

ისტორიები უთქმელი რომ არ დარჩეს...

ისტორიები უთქმელი რომ არ დარჩეს...

ისტორიები უთქმელი რომ არ დარჩეს...

ისტორიები უთქმელი რომ არ დარჩეს...

ისტორიები უთქმელი რომ არ დარჩეს..

ისტორიები უთქმელი რომ არ დარჩეს..

ისტორიები უთქმელი რომ არ დარჩეს..

ისტორიები უთქმელი რომ არ დარჩეს..

შთაბეჭდილებები

ძველი შენობა საინტერესო ისტორიით

ვახტანგივახტანგი

პროექტის შესახებ

ძველ თბილისში სეირნობის დროს უამრავ ისტორიულ შენობას გადააწყდები, რომელთა კედლებიც საინტერესო ამბებს ინახავს. ისტორიები უთქმელი რომ არ დარჩეს, შენობებზე QR-კოდიანი ფირნიშები განვათავსეთ. კოდის დასკანერებით, ნებისმიერი გამვლელი შეძლებს, შენობის შესახებ საინტერესო ინფორმაციას გაეცნოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე